Privacystatement

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

De gegevens die u aan Woonstudio's verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Woonstudio's het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Woonstudio's, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Woonstudio's worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenoemde cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Woonstudio's de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen. Woonstudio's gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Woonstudio's. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen. Verzoek verwijderen persoonlijke gegevens kan eveneens door contact op te nemen met ons.

Helder verhaal!